تعریف اتومبیل

تعریف اتومبیل
به هر نوع خودرو که حداقل دارای دو چرخ در جلو و دو چرخ دیگر در عقب بوده و برای حمل بار یا انسان به کار رود اتومبیل گفته می شود .
کارشناس وبسایت http://hamyar24.com غلام عباس یزدانشناس